Tieto stránky vyžadujú potvrdenie používania cookies. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Doprava zadarmo pri objednávke nad 100€

Dodanie do 10 pracovných dní

Zákaznícka linka +421 52 7730 758, PO - PIA: 8:00 - 16:00

Reklamačné podmienky

Záručná doba 
1) Pri dodávke tovaru dostáva kupujúci od predávajúceho daňový doklad (faktúra), ktorý slúži aj ako záručný list.
2) Na dodaný tovar je poskytnutá kupujúcemu záruka 24 mesiacov v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka.
3) Záručná doba začína plynúť dňom prebratia zásielky kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy
1) V zmysle § 7 ods.1 a ods.5 zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte pred dodaním tovaru.  Použite prosím formulár na odstúpenie od zmluvy na spodnej strane stránky

2) kupujúci zabezpečí dodávku tovaru na vlastné náklady na adresu sídla eshopu 
Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, napríklad fototapety na zakázku podľa vlastnej predlohy.


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávka bola špeciálne upravovaná podľa priania kupujúceho. 

3) Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Reklamačné podmienky
1) Reklamačné podmienky predávajúci stanovil v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2) Právo zodpovednosti za škodu – reklamáciu si môže kupujúci uplatniť, ak tovar zakúpený u predávajúceho na našom eshope spĺňa 2 podmienky:
- zásielka musí byť úplne zaplatená 
- tovar musí byť v záručnej dobe.

3) Ak sa nedostatky a závady vyskytnú už pri preberaní tovaru, kupujúci má právo takýto tovar neprebrať (poškodený obal na balíku, atypicky tvar balíka – pomliaždený atď.). Každý balík je označený originál páskou Karki, ktorá nesmie byť poškodená. V takomto prípade bude zásielka (balík) naspäť doručená predávajúcemu. V prípade, že Vám príde tovar poškodený, alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť na našej centrále eshopu telefonicky alebo emailom. Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase reklamáciu riešiť a odoslať tovar znovu na adresu kupujúceho.

4) Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný:
- dopraviť zakúpený tovar na adresu predávajúceho, zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
- ku každej reklamovanej rolke musí byť priložená etiketa od výrobcu 
(dôležité je číslo tapety kód + farebnosť)
- reklamáciu nie je možné uplatniť na použitom výrobku (nalepenej tapete na stene)
Odporučenie: Pri aplikovaní výrobku na podklad: tapety na stenu si vizuálne (voľným okom) pozrieť ešte pred aplikáciou (skontrolovať farebné odchýlky jednotlivých roliek), podrobne preštudovať návod, ktorý dostáva kupujúci ku každému výrobku.

5) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

7) Kupujúci je povinný spolupracovať pri vybavení reklamácie a komunikovať s predávajúcim.

8) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká aj v prípade neoznámenia zjavných vád pri prevzatí tovaru.

V prípade že ste neboli spokojný s riešením reklamácie, dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Podrobnosti nájdete tu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

Formulár na odstúpenie od zmluvy


ŠPECIFICKÉ ZNAČKY
exkluzívne u nás
DORUČENIE ZADARMO
pri nákupe nad 100€
DODANIE DO 10 PRACOVNÝCH DNÍ
Pri objednaní skladových tapiet do 12:00 dodanie nasledujúci pracovný deň.

Zákaznícka linka
+421 52 7730 758

Napíšte nám na
info@tapetino.sk

K dispozícií
Po-Pia 8.00 - 16.00

#

Sledujte nás na facebooku
facebook.com/tapetino.sk