Tieto stránky vyžadujú potvrdenie používania cookies. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

Doprava zadarmo pri objednávke nad 100€

Dodanie do 10 pracovných dní

Zákaznícka linka +421 52 7730 758, PO - PIA: 8:00 - 16:00

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Zmluvné strany 
1) Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len eshop) – firma Karki spol. s r.o. 
2) Kupujúci môže byť každá fyzická alebo právnická osoba za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
3) Tovar - pod týmto pojmom sa rozumie každý druhy tovaru, ktorý je zaevidovaný na stránke eshopu a je určený na predaj. 

Vymedzenie pojmov 
1) Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2) Kupujúci má právo vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa alebo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


Informácie o tovare
Záručné podmienky
1) Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. 
2) Zaslanú faktúru si starostlivo uschovajte.
3) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
4) V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.
5) Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Dodacia lehota
Informácie o dodacej lehote daného výrobku sa nachádzajú pri jeho obrázku v položke Dostupnosť pod jeho cenou a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.
2) Skladom:
Tovar je u nás na sklade. Tovar bude odoslaný štandardne do 24 hodín od prevzatia objednávky v pracovné dni. Náš zákaznícky servis vám odošle email s informáciou o vyexpedovaní tovaru. 
3) 7 - 30 dní (na objednávku)
Tovar je na objednávku. Náš zakaznícky servis preverí jeho dostupnosť v centrálnom sklade a štandardne do 24 hodín od prevzatia objednávky v pracovné dni vám odošle email kde vám potvrdí termín dodania a ostatné informácie.

Cena tovaru
Všetky ceny na stránke www.karki.sk sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH.

Cena tovaru je pevne stanovená na každej skladovej položke a kupujúci ju nemôže žiadnym spôsobom upravovať alebo meniť.
Predávajúci si vyhradzuje právo možnosti upraviť (zvýšiť/znížiť) cenu tovaru. Platnosť cien tovaru je deň zverejnenia na stránke eshopu. 
Ak kupujúci s cenou tovaru nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.

Informácie o procese objednávania 
Objednávka tovaru
1) Kupujúci, ktorý si vyberie tovar z nášho eshopu uzavrie košík a pošle elektronickú správu, týmto krokom potvrdí objednávku tovaru. 
2) Predávajúci je povinný potvrdiť emailom kupujúcemu registráciu objednávky v systéme eshopu. Ak nastanú nezrovnalosti, predávajúci upozorní kupujúceho a prípadne podá bližšie informácie alebo ponúkne náhradu. 
3) Naši pracovníci sú pripravení zodpovedať na Vaše otázky na našich kontaktných mailových, resp. telefónnych číslach. Na našich stránkach nájdete tipy a poradenstvo k použitiu našich dekoratívnych materiálov. Máme pracovníkov a spolupracovníkov odborne vyškolených pre realizáciu kompletných finálnych úprav Vašich stien , čiže môžeme Vami objednané produkty dodať aj s realizáciou, na základe zmluvy o dielo.

Odporúčanie: Pri objednávke tovaru si podrobne preštudujte návod ako sa v praxi konkrétny tovar používa (tapety na steny, samolepiace fólie na dvere), aké sú pracovné postupy (napr. tapetovanie, príprava podkladu).

Zrušenie objednávky – odstúpenie od zmluvy 
1) Zrušenie zo strany kupujúceho
Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na info@karki.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená alebo vybavená, kupujúci môže vrátiť naspäť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 ods.1 č. 102/2014 Z.z. Použite prosím formulár na odstúpenie od zmluvy na spodnej časti stránky. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť v zmysle § 9 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z., podľa ktorého povinnosťou predávajúceho je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vrátiť všetky platby prijaté od spotrebiteľa od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 
 

2) Zrušenie zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: 
- tovar označí výrobca, že sa už nevyrába a z tohto dôvodu ho nie je možné dodať, 
- výrobca výrazným spôsobom zmenil cenu tovaru. 
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze mu budú vrátené najneskôr do 15 dní prevodom na účet, ktorý nám pošlete do emailu, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Dodacie podmienky
Expedičný poplatok
Expedičný poplatok určuje predávajúci a v tejto sume je zahrnuté balné a prepravné v celkovej výške. Pri preprave nad 40 € je doprava zdarma.
Pre dodanie tovaru na Slovensko
hodnota objednaného tovaru s DPH/ € cena expedície
do 50 €:  4 €,  nad 50 €: zdarma 

Pre dodanie tovaru do Českej Republiky
hodnota objednaného tovaru s DPH/ € cena expedície
do 50 € 6 € , nad 50 € zdarma 

Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje 3 spôsoby platenia, ktoré si zmluvné strany záväzne dohodli pri potvrdení objednávky: 
1) Platba Predfaktúrou 
na váš e-mail bude doručená predfaktúra za objednaný tovar, ktorý bude expedovaný po jej zaplatení. Ak zákazník neuhradí predfaktúru do 14 dní, objednávka je považovaná za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Karki spol. s r.o..
2) Platba Dobierkou
kupujúci zaplatí celu sumu tovaru pri preberaní balíka kuriérovi prepravnej spoločnosti, ktorá mu balík doručí. 
Kuriér preverí totožnosť kupujúceho na základe predloženého dokladu. 
3) Online - platbou cez internet formou Tatrapay, prípadne Cardpay.

Záručný list
Ku každej zásielke bude priložená faktúra, ktorá nahrádza záručný list.

Dodacie podmienky 
1) Dodacia lehota objednaného tovaru od zaevidovania objednávky po jeho prevzatie kupujúcim je stanovená podľa druhu tovaru, ktorý si kupujúci vybral v našom eshope :
tovar na sklade - od dátumu potvrdenia objednávky do 48 hod (v pracovných dňoch).
tovar na objednávku - od dátumu potvrdenia objednávky 7-30 dní. Ponuka nášho internetového obchodu je veľmi širká, preto Vám dodaciu dobu potvrdíme písomne na Váš email. 

2) Spôsoby dodania tovaru 
Tovar, ktorý ste si na našom eshope objednali, Vám doručí kuriér do 24 hod. od odoslania zásielky v internetovom obchode ako balík na miesto dodania, tak ako ste ho uviedli v objednávke. V deň dodania zásielky sa kuriér s kupujúcim telefonicky skontaktuje a dohodne podrobnosti prevzatia zásielky.

Stornovanie objednávky
Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť vaše meno, email a číslo objednávky. 

Penalizácie
Neprebratá zásielka - tovar na objednávku
V prípade že, odoslanú zásielku si kupujúci nevyzdvihne, bude predávajúci požadovať úhradu nákladov spojených so zasielaním objednávky a manipulačný poplatok v celkovej výške 10 €. V takomto prípade zašle predávajúci kupujúcemu doklad s údajmi potrebnými k úhrade vzniknutých nákladov. 

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou alebo právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v registračnom formulári:
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2) Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácií s Vami. Údaje môže kupujúci podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení do eshopu.

3) Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky ( v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefón na dodanie) a anketné spoločnosti ako Heureka a pod. (poskytnutie Vášho emailu) pre zistenie Vašej spokojnosti s nákupom.
Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

4) Databázu údajov nepredávame, neprenajímame a ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

5) Využívaním internetového obchodu www.karki.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Formulár na odstúpenie od zmluvy


ŠPECIFICKÉ ZNAČKY
exkluzívne u nás
DORUČENIE ZADARMO
pri nákupe nad 100€
DODANIE DO 10 PRACOVNÝCH DNÍ
Pri objednaní skladových tapiet do 12:00 dodanie nasledujúci pracovný deň.

Zákaznícka linka
+421 52 7730 758

Napíšte nám na
info@tapetino.sk

K dispozícií
Po-Pia 8.00 - 16.00

#

Sledujte nás na facebooku
facebook.com/tapetino.sk